Od Viedne k štúrovcom

Od Viedne k štúrovcom

Príbeh začína bača, ktorý Vás privedie k bitke pri Viedni v roku 1683, kedy poľskí husári pomohli zvrátiť priebeh bitky v prospech Habsburgovcov.

Pokračujeme Rákociho povstaním a Jánošíkom, ktorý oplýval rôznymi zázrakmi.

Veľkou novátorkou a osvietenou panovníčkou bola Mária Terézia. Tá zaviedla množstvo patentov, zaiste aj za pomoci svojho radcu Adama Františka Kollára, rodáka z Terchovej.

Dostávame sa k francúzskej revolúcii, Napoleonovi a vplyvu revolúcie na uhorské dejiny.

Napokon zavŕšime cestovanie históriou divadelnou skúškou a štúrovcami.