O nás

O nás

VIA HISTORICA
Divadelno-šermiarska kumpánia

Ponuka

Vystúpenie na mieru

Na požiadanie pripravíme program podľa priania klientov napr. zlúčením jednotlivých ponúk alebo na osobitnú tému, ktorú klient navrhne (min. 1 mes. vopred)

Via Historica

Naša družina

Rasto Horský

0910 786 668

Club: e-mail rhorsky77@gmail.com

Michal Lupták

0908 989 430

Club: e-mail mluptak2@gmail.com

Mário Mrena

0908 731 323

Club: e-mail produkcia@natalis-sk.net