Od Sama po Jánošíka

Od Sama po Jánošíka

45 minútový náučný divadelno-šermiarsky program, ktorým diváka vezmeme na výlet do období Samovej ríše, prvých kniežactiev, príchodu Cyrila a Metoda, Svätopluka, tatárskych a tureckých vpádov, stavovských povstaní, Jánošíka a ukončí ho Ľudovít Štúr. Počas každej dobovej scénky spolupracujeme s divákmi, ktorí pocítia ťarchu doby na vlastnej koži.

Predstavenie začína šaman, ktorý uvedie diváka do príbehu o nás Slovanoch a o nás Slovákoch. Rozpráva o príchode Slovanov od ďalekého Donu. Cez Samovu ríšu sa prenesieme k vzniku prvých kniežatstiev a vzniku Veľkej Moravy.

Rastislav chcel pozdvihnúť kultúrne a náboženské povedomie Slovienov a tak pozval na naše územie solúnskych bratov Konštantína a Metoda, ktorý nám okrem iného doniesli aj písmo.

Neskôr sa dostávame k Svätoplukovi, ktorý ríšu rozšíril. Za jeho etapy zažila Veľká Morava najväčšiu slávu, lenže dobyvační Frankovia nám nedali pokoj.

Svätopluk si však s Frankmi poradil a vládol kým nezostarol. Na smrteľnej posteli si zavolal svojich troch synov a rozdal im tri prúty……

V sprievode alchymistu v príbehu pokračujeme ďalej príchodom Maďarov, mongolskými vpádmi, osídľovaním banských miest až sa dostávame k Turkom, ktorí nás okupovali celých 150 rokov.

Neskôr sa ocitneme vo víre Bočkajovho stavovského povstania a na dvore Rudolfa II. známeho tým, že si vydržiaval alchymistov, ktorí čarovali a kúzlili a snažili sa byť neviditeľní.

A zrazu je tu 30. ročná vojna a boj cisárskych mušketierov a Betlenových hajdúchov.

Po 30. ročnej vojne sa opäť ozývajú Turci, ale tých sa nám v roku 1699 podarilo z nášho územia vytlačiť. Tak sa dostávame k Rákociho povstaniu a k Jánošíkovi, ktorý si s pánmi veru vedel poradiť.