teambuilding

CESTA SLOVANSKOU HISTÓRIOU


45 minútový náučný divadelno-šermiarsky program, vhodný nielen pre školy, ale aj na oslavy, obecné podujatia, firemné akcie atď., v ktorom Vás slovanský žrec – šaman
vezme na výlet do období avarských vpádov, kedy naše územie z východu drancovali malí a škaredí nájazdníci z ázijských stepí Avari a zo západu Frankovia.

Našťastie na naše územie zavítal franský kupec Samo, ktorý nám doniesol zbrane a aj iné výdobytky doby a podarilo sa nám nátlaku zbaviť.

Neskôr Vás žrec vezme na oslavu pohanského sviatku ku kniežaťu Pribinovi, aby ste spoznali aké boli vtedy zvyky.

Tieto zábavy sa však nepáčili kniežaťu Mojmírovi, ktorý vyhnal pohanské knieža Pribinu z Nitry. Mojmír zjednotil Moravské a Nitrianske kniežactvá a vytvoril základ pre Veľkú Moravu. Na scénu nastupuje Rastislav. Ten na naše územie pozval Konštantína a Metoda, ktorí nám priniesli Hlaholiku.

Rastislav rozšíril územie Veľkej Moravy a stiahol sa na Moravu. Nitriansko dal do správy svojmu synovcovi Svätoplukovi.

Ten si poradil dokonca aj s Frakmi a Veľkomoravská ríša prekvitala. No po jeho smrti sem vtrhli Maďari, ktorý obsadili veľkú časť Veľkej Moravy a usadili sa tu.

Najvýznamnejšie maďarské knieža bol Štefan. Toho však ohrozoval Kopáň, ktorý si nárokoval na titul kráľa. Štefanovi sa však podarilo zvíťaziť, Kopáňa nechal rozštvrtiť a stal sa prvým kráľom Uhorska – Štefanom I. Štefanom Veľkým.

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica Vám ponúka štylizovanú hodinu dejepisu určenú pre základné a stredné školy, so zameraním na slovenské dejiny.

V predstavení Vás prevedieme významnými obdobiami našich starých dejín.

Výhodou je, že nemusíte cestovať k nám, ale my prídeme priamo k Vám do Vášho školského areálu (školský dvor, ihrisko, v príp. nepriaznivého počasia telocvičňa).

Žiaci majú možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedia historické fakty a sú interaktívne zapájaní do programu.

Doba trvania "Slovenskej cesty históriou" aj "Slovanskej cesty históriou" je cca 45 minút.

Stránky