zábava

CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU A CESTA SLOVANSKOU HISTÓRIOU


REFERENCIE:

http://www.1zszv.sk/fotogaleria.phtml?id_menu=81143&module_action__21631...
http://zsfatranskanr.sk/294-akcie/2015-2016/1074-via-historica-cesta-slo...
http://gvarza-dejepis.webnode.sk/news/via-historica/
https://www.sosstavebna.sk/archiv/aktivity-a-uspechy/254-%E2%80%9Evia-hi...

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica Vám ponúka divadlo pre deti aj dospelých, zábavu, teambuildingy, ako aj štylizované hodiny dejepisu určené pre základné a stredné školy, so zameraním na slovenské dejiny.

V predstaveniach Vás prevedieme významnými obdobiami slovenských dejín:

1. Cesta slovenskou históriou - Od Sama po Štúra (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr).
2. Cesta slovanskou históriou - Od Sama po Štefana I. (problémy s Avarmi, Samova ríša, prvé kniežatá, Konštantín a Metod, Svätopluk a Frankovia, príchod Maďarov, korunovácia Štefana)
3. Cesta slovenskou históriou - Od Viedne k Štúrovcom (Viedeň 1683, Rákoczy a Jánošík, Mária Terézia, francúzska revolúcia, Štúrovci)

Výhodou je, že nemusíte cestovať k nám, ale my prídeme priamo k Vám do Vášho školského areálu (školský dvor, ihrisko, v príp. nepriaznivého počasia telocvičňa).

Žiaci majú možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedia historické fakty a sú interaktívne zapájaní do programu.

Doba trvania všetkých predstavení je cca 45 minút.

Stránky