• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • wowslider.net
 • 15
css slider by WOWSlider.com v8.6


CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU A CESTA SLOVANSKOU HISTÓRIOU


REFERENCIE:

http://www.zshsuca.edu.sk/aktuality/1177-hodina-dejepisu-v-netradicnom-p...
http://www.1zszv.sk/fotogaleria.phtml?id_menu=81143&module_action__21631...
http://zsfatranskanr.sk/294-akcie/2015-2016/1074-via-historica-cesta-slo...
http://gvarza-dejepis.webnode.sk/news/via-historica/
https://zsmieru.sk/2015/06/via-historica
viac referencií na Googli

!!! NOVINKA !!!
PONÚKAME AJ "SLOVANSKÚ CESTU HISTÓRIOU - OD SAMA... PO ŠTEFANA" ZAMERANÚ NA VČASNÉ DEJINY SLOVENSKA A SLOVÁKOV (AVARSKÉ RABOVANIA, POHANSKÉ ZVYKY, KONŠTANTÍN A METOD, BOJE S FRANKMI, PRÍCHOD MAĎAROV, KORUNOVÁCIA ŠTEFANA I. VEĽKÉHO).

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica Vám ponúka štylizovanú hodinu dejepisu určenú pre základné a stredné školy, so zameraním na slovenské dejiny..

V predstavení Vás prevedieme významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr).

Výhodou je, že nemusíte cestovať k nám, ale my prídeme priamo k Vám do Vášho školského areálu (školský dvor, ihrisko, v príp. nepriaznivého počasia telocvičňa).

Žiaci majú možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedia historické fakty a sú interaktívne zapájaní do programu.

Doba trvania "Slovenskej cesty históriou" aj "Slovanskej cesty históriou" je cca 45 minút.